خزمەتگوزارییەکانی ناوند

چاندنی قژی سرووشتی

روش ترکیبی

چاندنی برۆ

چاندنی قژی درێژ

چاندنی ڕیش و سمێڵ

مەزۆسەراپی

تێکردنی بۆتاکس

تێکردنی فیلەر

لەیزەری پەرەسەندوو قژی زێدە

شێوازی FUT

پی ئاڕ پی

شێوازی (FIT (FUE

تاران، شەقامی گاندی باکووری، ڕووبەڕووی تاوەری تۆڕی 2،سەری پێچی کۆڵانی ترابنده،پەلاک 130،ط15
88653103 - 88653104 - 88661980 (9821+)
mphhtc@gmail.com