FUT

Bu metod vasitəsilə saç bankası nahiyyəsindən bir dəri zolaqı götürülüb 1, 2, 3 ya 4 dənə saç mikraskop altında bölünür.Bu iş saç kökləri üçün çox az ziyan olan böyütmə mikraskopu altında həyata keçirilir.Qeyd etmək lazımdır ki bir ədəd tük kiçik ölçüyə ,2 ədəd tük daha çox qalınlığa,3 və 4 ədəd tük daha çox qalınlığa malikdir.

Bununla belə həkim saç transplantasiyasi zamanı saç xətti qarşısında kiçik ölçülü dəliklər yaradır, misal üçün saç xətti qarşısında saçın yüksək sıxlıqını yaratmaq istəyirlər bunun üçün saç xəttində0.7 və ya 0.8 milimetrə qədər dəliklər yaradılır və təkcə bir tükə aid olan saç ədədlərini  o sıralarda transplantasiya edirlər.

Bu Graftlar personal(isçi heyyəti) tərəfindən hazırlanır.Əgər gerǝftlər kȕҫȕk olmasa həmin dəliklərdə transplantasiya mümkün deyil,2 dənəli  saç ədədləri  1 və ya 1.5 milimetrə qədər dəliklərdə, 3 və ya 4 tükə malik saç ədədləri 1.2 və ya 1.5 milimetr dəliklərdə transplantasiya edilir. İlk növbədə dəliklərin diametri    nəqədər kiçik olsa ali əkin massivinə düşən sıxlığın artmasına səbəb olar. Transplantasiyadan yaranan ali sıxlıq təsviri nəticə üçün çox vacibdir.İkincisi dəliklərin diametri nəqədər kiçik olsa yüksək sıxlıq transplantasiyası zamanı dəri qanaxması və zədələnməsi daha az olar.Saç transpalantasiyası zamanı bəzi hallarda tökülmüş saçların kənarında çoxsaylı dəliklərin yaranması,zədələnmiş dəridə qan axımı və nekroza düçar olan sahə müşahidə oluna bilər beləliklə kiçik dəliklərdən istifadə zamanı belə problemlərin yaranma ehtimalı azdır.

Üçüncüsü dəliklər nəqədər kiçik olsa transplantasiyanin nəticəsi bir o qədər gözəl olar.

FUT üsulunun  üstünlükləri -  Bu üsulda əməliyyatdan qabaq boyunun arxasından tüklərin azaldılmasına ehtiyyac  duyulmur hətta uca saçların ekilməsi də mövcuddur.Götürülmüş saçların 95%-dən çoxu sağlam transplantasiya olunanıdır(saç köklərinə Rossi zədələrinin təsiri mikraskopdan istifadəyə görə daha azdır.)bu yol FİT üsulu ilə məhdudlaşır.Fit üsulundan sonra başın arxasında və kənarlarında olan dəri gələcəkdə də sağlam qalacaqdır.

FUT-un mənfi cəhətləri -  Həkimin zədəyə nəzarət etməməsi boynun arxasında yaranın yaranmasına səbəb ola bilər.

Görünməyən yara nədir?

Bu metodun ən pis təsiri tük bankası nahiyyəsində yaranın yaranmasıdır ki,boyunun arxasında çapığın yaranmasına gətirib çıxardır.Əksər xəstələr prohiza təsviri üçün FİT üsulunu seçirlər.

Təlim görmüş cərrahlar Dünya cəmiyyətinin nəzarəti altında saç transplantasiyası zamanı xüsusi metod vasitəsilə başın arxasındaki dəri zolaqından götürüb istifade etdiklərini qeyd etməliyik.

Başın arxa və kənar tərəflərindən saçın götürülməsi xəttin görünməz olmasına səbəb olur.Beləliklə saç transplantasiyası olunmuş şəxsin saçlarını azaltdıqdan 4 ay sonra götürülmüş sahədəki xətt görünməz olur.

Əməliyyatdan sonrakı saç bərpası  məlumatları   -  Xəstənin biraz ağrı hiss etməsi mümkündür bu da dərmanla nəzarət olunur.Zərər yalnız xarici qatda yaranır  çünki dərinin təkcə xarici qatını əhatə edir .
Əməliyyatdan sonra mümkündür 2-3 gün gözlərin altında şişkinlik olsun.Göz kompresi və yatmaq bu problemin azalmasına gətirib çıxardır.Əməliyyatdan təxminən 6 həftə ərzində zədəli saçlar düşməyə başlayacaq təxminən 2 -3 ay sonra təzə saçlar görünəcək onun orijinal mövqəyi ilə eyni  dərəcədə  1,5 santimetrə  qədər artacaq.Saçın zərifliyini və sıxlığını çoxaltmaq üçün mümkündür bir neçə dırmana da ehtiyyac  olsun.

Add comment


Security code
Refresh

Tehran – Gandi cənub-Torabande gecit №130,Sinif 15
(+9821)88653103 - 88653104 - 88661980
mphhtc@gmail.com