Həkim PiroozHaşemi

Ad vəsoyadı : Mohsen Pirooz Haşemi
Anadan olduğu il : Şəhrivərayının  1349 cu ili

Təhsili
Ümumi: Tibb Elimləri Şəhid Beheşti Universiteti 1374 cüil
Ekspert: 1378 ci ildə Tibb Elimləri Şəhid Beheşti Universiteti

İcrae dici məlumat :
1382 ci ildən saçlarınə kilməsivə gözəlləşdirilmə sisahəsində fəaliyyət göstərir .
Onlar Dünya cəmiyyətinin (ISHR),Avropa Birliyinin(ESHRS),Asiya cəmiyyəti(AAHRS) saçların transplantasiyasının üzvüdür.
Amerika saç transpalantasiyası(ABHRS) Amerika və Avropa ölkələrində yeganə etibarlı ölkədir ki Amerika saç transplantasiya cəmiyyətinin nəzarəti altında iki mərhələdən ibarət olan yazılı və şifahi imtahan vasitəsilə verilir.(Universitetlərdə saç transpalntasiyasıni öyrədən şöbə mövcud deyil)

 

Tehran – Gandi cənub-Torabande gecit №130,Sinif 15
(+9821)88653103 - 88653104 - 88661980
mphhtc@gmail.com