Lazer Vasitəsilə Saçların Yox edilməsi

Lazer vasitəsilə saçların yox edilməsi, bədənin bioloji maddələri tərəfindən cəzb edilmiş radiasiyalar vasitəsilə həyata keçirilir. Bu prosedurada energiya saçın folikoluna təsir edir. Bu sessiyada folikol dokularına yüksək səviyyədə təsir göstərir və digər mühiti dokulara minimum miqdarda təsir edir. Epidremdə melanin piqmentləri hətta qara dərilərdə çox azdır qarşısında saçlarda çox miqdarda yığılmışdır, həmin səbəbə görə melanin lazer tərəfindən seçilən radiasiyaların cəzbi üçün ən yaxşı seçkidir.

lazer

Melanin 600-dən 1100 nanometrə qədər radiasiyaları cəzb edir, bu fasilə melanin optik fasiləsi adlanır. Demək olar ki bu dalğa boyunda ancaq tünd piqmentlərə təsir göstərilir, həmin səbəbdən ağ və açıq saçlar hətta açıq dərilərə sahib olan şəxslər üçün lazer terapiyası təmin oluna bilməz. Lazer vasitəsilə istənilməyə saçların yox etməsi tan və qara dəriyə sahib olan şəxslərdə daha çox təsir göstərir.

Lazerin ilkin təsirlərin emaldan bir iki həftə sonra görünəcək. Bu müddətdən sonra saçlar zəiflənir və tökülür. Lazerin yenidən istifadəsi saçların yüksək miqdarda incə olmasına və saç həcminin azalmasına və nəhayətdə müalicə sonunda tamamən yox olmasına səbəb olunur.

Müalicə prosedurası lazer aparatının energiyasına, puls miqdarına və sairə imkanlarının tənzim olmasına bağlıdır. Bu parametrlər düzgün tənzim olunmuşsa dəfə lazer emalında 20-25 faiz saçların terapiyanın sonunda isə 80 faiz istənilmiyən saçların tamamən yox olmasına səbəb olunacaq. Qalmış saçlar isə yüksək səviyyədə incələşmiş halə gəlib hətta gözə görünməyəcək. Lazerin necəlik və keyfiyyəti şəxsin genetiki xüsusiyyətlərinə bağlıdır ümumiyyətləri 3-8 dəfəlik lazer emalı ilə istənməyən saçlar şərh edildiyi kimi yox edilir. Həmçinin lazer tətbiq edilmiş məntəqələrdə yenidən saçın çıxmasına mane olmaq məqsədilə hər 6 ilə 12 aydan bir lazer emalının yeniləməsi icab edir. Lazer arasında olan fasilələrdə saçların islah edilməsinə ehtiyac olursa, ancaq yonqu edilməklə kəsilməlidir, və digər qaydalarda o cümlədən epilasiya və s. istifadə etmək yasaqdır.

Lazer tətbiqi ilə yox etmək istənilən saçların bədənin nərəsində olması isə lazer emalında təsir göstərir. Misal olaraq üzdə, çənədə yerləşən saçlar digər məntəqələrə görə daha çox müqavimətə sahibdir, və lazer emalı üçün daha çox terapiyalar nəzərdə alınmalıdır. Ümumiyyətlə bütün şəxslər lazer tətbiqi ilə istənməyən saçlarını yox edə bilərlər, ancaq dediyimiz kimi tan və qara dəriyə, və ya qara saçlar açıq dəriyə sahib olan şəxslərdə lazer emalı daha çox təsir göstərir.

Hər dəfəlik lazer tətbiqində dəri qızarır və iltihab edir, əlbəttə ki neçə saatdan sonra öz normal vəziyyətinə qayıdır, daha sürətlə bu problemlərin həlli üçün Soyuq kompressiyadan istifadə etməyi tövsiyə edirik.

Dəri öz normal vəziyyətinə qayıtmazsa, qaşıntı və ya qeyri təbii vəziyyətlər görünürsə mütləq həkimə müraciət edilməlidir, həmçinin lazer tətbiq edilmiş məntəqələrin qaralanmasına mane olmaq üçün Sunscreen və günəş ışığından qoruyan kremlərdən istifadə etmək icab edir. Hormon xəstəlikləri və yumurtalıq kistalarına sahib olan xəstələrdə lazer emalına əlavə digər müalicələr isə tətbiq edilməlidir.

İstənməyən saçların yox etməsi üçün aşağıda qeyd edilmiş lazerlərdən istifadə olunur

Aleksandrit Lazerləri, 755 nanometr dalğa boyu

Ruby Lazeri

Diyud Lazeri, 800 nanometr dalğa boyu

İPL lazeri

Nd: YAG lazeri, 1056 nanometr dalğa boyu

Bizim təcrübəmizə görə Aleksandrit Lazerləri ən çox təsiri göstərir.

Tehran – Gandi cənub-Torabande gecit №130,Sinif 15
(+9821)88653103 - 88653104 - 88661980
mphhtc@gmail.com