Mərkəzin xidmətləri

Uzun Saçların Transplantasiyası

Combination Method

Qaş Transplantasiyası

Vücut Saç Nakli

Bığ və Saqqal Transplantasiyası

Mesoterapi

Botaksin İnyeksiyası

Doldurucu Gel Inyeksiyaları

Gelişmiş lazer saç

FUT

PRP

FIT(FUE)

Tehran – Gandi cənub-Torabande gecit №130,Sinif 15
(+9821)88653103 - 88653104 - 88661980
mphhtc@gmail.com